Dokumenty dla obcokrajowca

Aby rozpocząć z nami prace, musimy zatrudnić Cię zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Do tego niezbędne będzie kilka dokumentów oraz w zależności od Twojej sytuacji, może być konieczne złożenie wniosku o pozwolenie o pracę lub tylko zgłoszenie w urzędzie pracy.

Istnieją też wyjątki dzięki którym możesz rozpocząć pracę bez konieczności składania wniosków, jednak również musimy to ocenić na postawie Twoich dokumentów.

Dokumenty które potrzebujemy

  • Paszport
  • Legitymacja ucznia / studenta wraz zaświadczeniem ze szkoły / uczelni jeśli aktualnie się uczysz
  • Karta pobytu wraz z decyzją jej wydania jeśli posiadasz
  • Potwierdzenie nadania numeru Pesel