Jak zapłacić ryczałt za wynajem

Do 20 dnia każdego miesiąca należy wykonać przelew w wysokości 8,5% od kwoty zapłaty za wynajem pojazdu na konto urzędu skarbowego. Dla ułatwienia kwoty są podawane w naszym serwisie rozliczeniowym.

Jak zrobić przelew?

Przelewy realizujemy jak każdy inny przelew za pośrednictwem banku. Od 01.01.2020 wszelkie wpłaty muszą być wykonywane na indywidulany numer rachunku bankowego, który możesz bezpłatnie wygenerować tutaj: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/ . Przelew wykonaj jako „Przelew podatkowy”, podając symbol formularza PPE. Musisz również wskazać miesiąc oraz rok zobowiązania.

Jak rozumieć „do 20 dnia kolejnego miesiąca?”

Przykład 1: Rozpocząłeś współpracę 15 czerwca, Twój pierwszy przelew tytułem najmu otrzymałeś na konto 27 czerwca. Czas na przelanie podatku masz do 20 lipca!

Przykład 2: Rozpocząłeś współprace 15 czerwca i wybrałeś rozliczanie miesięczne, Twój pierwszy przelew tytułem najmu otrzymałeś 4 lipca. Czas na opłacenie podatku masz do 20 sierpnia!

Wszystkie płatności podatkowe należy wykonywać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli do 20 sierpnia płacisz wszystkie podatki łącznie za lipiec! Kwoty zostaną podane w serwisie na stronie głównej dopiero w momencie powstania obowiązku zapłaty, czyli po pierwszym dniu każdego miesiąca! Jeśli w serwisie nie widzisz kwoty podatku do zapłacenia – oznacza to że nie musisz nic płacić.

Rozliczenie roczne! Do końca lutego należy złożyć w urzędzie pit-28 i jeśli podatek był opłacany na bieżąco to jest to jedyna formalność jaką należy dokonać na koniec roku. Będziesz mógł się oczywiście zgłosić do nas i zamówić wykonanie PIT-28.