Rozliczenie roczne z urzędem skarbowym

Zwrot kosztów

Tych przelewów nie musisz nigdzie zgłaszać, to nie jest dochód, tylko koszty które nie podlegają opodatkowaniu.

Umowa o zlecenie

Do końca lutego, zgodnie z ustawą otrzymasz od nas PIT-11. Dokumenty będą wysłane w formie elektronicznej. Ten dokument musisz razem z innymi PIT-11 (od innych pracodawców jeśli masz) dołączyć do deklaracji PIT-36/PIT-37.

Kiedy otrzymasz od nas PIT-11? Czas mamy do końca lutego, ze względu na dużą ilość dokumentów możesz dostać swój PIT bardzo późno – mimo wszystko na pewno będzie w terminie.

Umowa najmu

  • Jeśli opłacałeś ryczałt: do końca kwietnia powinieneś złożyć PIT-28, powinna się w nim zawierać informacja o wysokości osiągniętych dochodów w roku kalendarzowym. Pełna lista podatków jest na https://kierowca.mbpartners.pl/rozliczenia/.  Uwaga! Jeśli wysyłasz PIT-28, to nie uwzględniasz  dochodów z najmu w PIT-36/37.
  • Jeśli nie podpisywałeś umowy najmu – po prostu pomiń ten krok.

Jak wygenerować dokumenty? 

Możesz korzystać z poniższych stron:

PIT-28: https://www.e-pity.pl/pit-28-program-online/

PIT-36/37: https://www.e-pity.pl/pit-36-program-online/

Kiedy otrzymasz od nas PIT-11? Czas mamy do końca lutego, ze względu na dużą ilość dokumentów możesz dostać swój PIT bardzo późno – mimo wszystko na pewno będzie w terminie.

Jeśli wysyłasz PIT-28, to nie uwzględniasz  dochodów z najmu w PIT-36/37.

Musisz złożyć pit-36 zamiast pit-37, jeśli poza standardową pracą, miałeś dochody z najmu (nie rozliczane ryczałtowo). 

Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu pit-28? Napisz do nas, za drobną opłatą otrzymasz gotowy druk do wysłania do urzędu skarbowego.