Umowa zlecenie do 200 zł

Przy realizacji wypłaty która nie przekracza 200 zł brutto, podatki nalicza się na zasadzie ryczałtu, więc nie podlega on żadnym ulgom ani odliczeniom.

Oznacza to że: