Zwrot kosztów

Ile dostanę zwrotu kosztów z wysłanej faktury? Przykładowa faktura VAT znajduje się poniżej. Zwróć uwagę, że faktura na kwotę 100 zł brutto nie zawiera 23 zł VAT, a jedynie ~18 zł.

Rozróżniamy kilka rodzaji faktur kosztowych:

 1. Faktura za eksploatację auta
  1. Otrzymasz zwrot podatku VAT w wysokości 50% kwoty VAT widniejącej na fakturze – czyli z przykładowej faktury można odzyskać zwrot w wysokości 9,36 zł VAT.
  2. Podatek dochodowy odliczamy wysyłając tzw. zwrot kosztów. W tym przypadku będzie on wynosił 75% kwoty netto (81.45) + 50% VAT (9,36)  = 68,11 zł. Dlaczego tylko 75%? W styczniu 2019 r. zmieniły się przepisy podatkowe, i na auto osobowe bez prowadzenia „kilometrówki” można odliczyć tylko 75% podatku dochodowego (podst. prawne.)
  3. Razem, w rozliczeniu pojawi się kwoty w wysokości 68.11 + 9.36 = 77,47 zł tytułem zwrotu kosztów.
 2. Faktury inne – czyli elektronika, ładowarki, kable itp. 
  1. Otrzymasz zwrot VAT w pełnej wysokości, czyli na przykładzie tej faktury (gdyby była np. za ładowarkę samochodową) 18,73 zł
  2. Odliczone koszty w wysokości 81.45 zł
  3. Łącznie, tytułem zwrotu kosztów otrzymałbyś 100,18 zł.