Kierowca taxi a niekaralność

Jeśli chcesz zostać kierowcą taxi, nie możesz być karany za niektóre przestępstwa czy wykroczenia. Pełna lista paragrafów jakie są niedozwolone wymieniona jest poniżej:

  • art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855);
  • art. 586-589 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488);
  • art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520);
  • art. 54-61, art. 62 ust. 2, art. 62b ust. 2 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.);
  • art. 399 i art. 400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 655);
  • art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 60 § 1 i 2, art. 62 § 1-4, art. 65 § 1-2b, art. 67 § 1 i 2, art. 69a § 1, art. 69b § 1, art. 69c § 1, art. 73a, art. 76a § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859 i 1301)

Jeśli nie jesteś pewny, możesz składając wniosek o zaświadczenie o niekaralności wpisać poniższą treść w pozycji 11 na wniosku:

Art 6 ust 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, licencja na wykonywanie krajowego transportu taksówką osobową

Otrzymasz zaświadczenie rozpatrzone jedynie pod kątem danej ustawy i jednoznaczną odpowiedź czy możesz składać wniosek o zostanie kierowcą taxi.