Ze względu na problemy ze zwrotami podatku VAT przy rozliczaniu zarobków z UBER EATS, informujemy że wpływy i rozliczenia z aplikacji będą miały następującą formę:

Jeśli w aplikacji UBER EATS miałeś przykładowo:

Dostawy:   1000 zł
Napiwki:     50 zł
Promocje:   200 zł

To w naszym systemie w rozliczeniu zobaczysz:

                 Brutto        VAT           Netto
Dostawy:  1230 zł     – 230 zł     = 1000 zł 
Napiwki     50 zł         – 0 zł         = 50 zł
Promocje  200 zł       – 0 zł         = 200 zł

Oba sposoby rozliczenia dają dokładnie taką samą kwotę netto, natomiast sposób uwzględniający podatek VAT umożliwi nam bezproblemowe zwroty podatku na starych zasadach. 

Zmiana jest planowana do wdrożenia już na jutrzejsze rozliczenie, więc każda osoba która do tej pory nie miała rozliczonego podatku VAT, może go rozliczyć podczas jutrzejszej wypłaty.