Ze względu na dostosowywanie się do wciąż zmieniających się przepisów odnośnie podatku VAT, musimy zaktualizować sposoby rozliczeń na zasadach B2B. Przelewy będą wykonywane tylko i wyłącznie po wcześniejszym wystawieniu faktury VAT i jej dostarczeniu do nas. Oczywiście zapis taki istnieje w każdej zawartej umowie, dotychczas jednak zezwalaliśmy na przelew przed wystawieniem faktury i jej późniejsze dostarczenie. Ponieważ nie chcemy aby przelewy były opóźnione – wprowadzamy możliwość autofakturowania przez nasz system. Od tej pory będziesz miał 3 możliwości na dostarczenie faktury.

Autofakturowanie

Jeśli wyrazisz zgodę na autofakturowanie, przy każdym rozliczeniu automatycznie będzie generowana faktura i numerowana, oraz oznaczona jako dostarczona, dzięki czemu automatycznie otrzymasz przelew na swoje konto. Po zalogowaniu, będziesz mógł pobrać fakturę w formie pliku PDF i dostarczyć do swojej księgowej lub samodzielnie zaksięgować.

Ręczne zatwierdzanie faktury w portalu

Jeśli nie chcesz aby faktury były wystawiane automatycznie – możesz po każdym rozliczeniu ręcznie logować się do portalu i akceptować wybraną fakturę lub wpisać jej własny unikalny numer. Po zatwierdzeniu, tego samego dnia zostanie zrealizowany przelew na konto.

Dostarczanie na adres email

Jeśli mimo wszystko chcesz wystawiać faktury w swoim systemie – masz taką możliwość, jednak pamiętaj że przelew zostanie zrealizowany dopiero po otrzymaniu i zweryfikowaniu faktury.

Jak korzystać z autofakturowania?

  1. Zaloguj się do aplikacji i wejdź w zakładkę „faktury za usługi”.

2. Jeśli nie masz włączonej opcji autofakturowania, musisz zatwierdzić dokument (możesz wpisać własny numer zgodny ze swoim systemem księgowym)

3. Po zatwierdzeniu, lub jeśli miałeś włączone autofakturowanie, będziesz mógł pobrać gotowy plik:

5. Pliki generują się do postaci pdf i mają standardowy, prosty wygląd spełniający wszystkie kryteria. Faktury uwzględniają już pobraną gotówkę od klientów której wysokość znajduje się w sekcji „Zapłacono”

6. Tak wygenerowany dokument możesz wysłać do swojej księgowości lub wprowadzić dane do swojej księgi rachunkowej.